Volgende aankomende evenement

Hofjesconcerten Haarlem

2284578
DD Dagen
HH Uur
MM Min
Gebeurtenis start vernieuwingspagina om volgende aankomende gebeurtenis te zien

Over ons

Over ons

Zanggroep Sparkle Velsen is een vrouwenkoor dat opgericht is in 1997 en bestaat uit 45 enthousiaste vrouwen verdeeld over 3 stemgroepen: alten, mezzosopranen en sopranen. Het koor is opgericht door Frank Anepool.

Door het vertrek van onze dirigent Frank Anepool ontstaat er per 1 september 2023 de vacature voor Sparkle-dirigent. Zie ook het kopje Vacature dirigent op deze website. 

In ons repertoire vind je onder meer popsongs, nummers uit bekende musicals en filmmuziek. Ook Nederlandstalige liedjes komen voor in ons repertoire. Regelmatig doen wij mee aan diverse korenfestivals zoals Paradiso te Amsterdam, Korenlint in Haarlem en Korenfestival te Medemblik. Ook doen wij mee tijdens het Havenfestival in IJmuiden. Tijdens de optredens worden we op de piano begeleid door Arthur Postma.

De mooie arrangementen, het driestemmig zingen, de fantastische dirigent en last but not least de gezellige repetitieavonden zijn voor de leden belangrijke redenen om bij Sparkle te zingen. Onze dirigent geniet ervan om anderen iets te leren en om met elkaar wat moois op te bouwen.

Behalve de optredens die wij als koor alleen verzorgen, werken wij ook af en toe samen met andere koren of muziekgroepen. In onze agenda zie je de geplande optredens van dit seizoen.

Het is mogelijk om ons uit te nodigen voor een optreden binnen uw bedrijf of organisatie. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Wij repeteren elke woensdag avond van 20.00-22.00 uur in de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek. (m.u.v. de schoolvakanties). Wil je een keer meezingen? Dat kan! Geef je op via het contactformulier en wij zorgen ervoor dat je wordt opgevangen.

Lid worden

WIL JE WETEN OF SPARKLE VELSEN VOOR JOU EEN LEUK KOOR IS?

Kom dan een keer langs om een avondje mee te zingen.
Tevens kan je een afspraak maken om ons te boeken voor een leuk optreden.

 

Vacature dirigent

Het bestuur van Zanggroep Sparkle Velsen bestaat uit:

Voorzitter: Liesbeth Bloeme
Secretariaat: Cécile Habraken en Sacha van den Boomgaard
Penningmeester: Gerdi van Wijk
Bestuurslid / Communicatie: Mariël van der Pijl

Als u contact wilt opnemen met het bestuur kan dat via het secretariaat e-mail:zanggroepsparklevelsen@gmail.com of per onderstaand contactformulier.

Vacature dirigent Sparkle

Zanggroep Sparkle Velsen is een vrouwenkoor dat in 1997 is gestart. Het koor heeft 45 leden en zingt drie- tot vierstemmig. Het repertoire bestaat uit pop/musical/filmmuziek in diverse talen. Het koor streeft ernaar per jaar meerdere optredens te hebben, doet mee aan festivals en verzorgt gastoptredens. Daarnaast organiseert Sparkle eigen concerten. Het koor wordt bij optredens begeleid door een professionele pianist en beschikt over een eigen piano. Sparkle heeft een digitale muziekbibliotheek; er wordt geoefend met mp3. De repetities zijn op woensdagavonden van 20-22 uur. Door vertrek van de huidige dirigent (en oprichter) ontstaat er per 1 september 2023 de vacature voor Sparkle-dirigent.

Van de nieuwe dirigent wordt verwacht dat die

  • de opleiding voor dirigent heeft afgerond of in opleiding is.
  • een muzikale visie heeft op de toekomst van het koor.
  • ervaring heeft met het arrangeren van nummers of de ambitie heeft zich hierin te ontwikkelen.
  • betrokken is bij de vereniging en deelneemt aan verenigingsactiviteiten zoals de Sparkle-dag.
  • desgewenst deelneemt aan bestuursvergaderingen en adviseert over de ontwikkeling van het koor.
  • in staat is het huidige niveau te handhaven en aandacht heeft voor koorklank.
  • creatief is, initiatief neemt.
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en digitaal vaardig is.

Procedure

De sollicitatietermijn sluit 15 juni 2023. Er is een gesprek met de sollicitatiecommissie na selectie op basis van de brieven. Proefdirecties zijn op 5 en 12 juli. Het streven is om voor eind juli de nieuwe dirigent bekend te kunnen maken. Sollicitaties kunnen per mail gestuurd worden naar zanggroepsparklevelsen@gmail.com.

Het honorarium is afhankelijk van ervaring en opleiding; de tarieven van Koornetwerk Nederland zijn daarbij het uitgangspunt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Liesbeth Bloeme, voorzitter van Sparkle (0610926820). Meer informatie over Sparkle is te vinden op www.sparklevelsen.nl en https://www.facebook.com/SparkleVelsen/

Lees hier onze privacy voorwaarden